Gent, 08/02/2024 – UNIZO Oost-Vlaanderen zet startend ondernemerschap ieder jaar opnieuw centraal en verkiest daarom al voor de tiende maal op rij de Starter van het Jaar. Voor Oost-Vlaanderen gaat die titel dit jaar naar The Bee Academy uit Lochristi. Het bedrijf van CEO Fabrice Poppe verbindt IT-technische profielen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt met bedrijven die op zoek zijn naar gekwalificeerde medewerkers.

Wat doet The Bee Academy?

The Bee Academy neemt drempels weg door mensen in een kwetsbare situatie als eigen medewerkers aan te nemen, te begeleiden en te ondersteunen. Het gaat steeds om gekwalificeerde IT-profielen die in een aangepaste werkomgeving worden geplaatst. 
“Terwijl bedrijven schreeuwen om gekwalificeerde IT-profielen, zitten duizenden mensen thuis door werkloosheid, burn-out en andere kwetsbaarheden. Het gaat vaak om mensen mét de juiste competenties, die helaas niet meer in staat zijn om een typische voltijdse job uit te voeren met bijvoorbeeld strikte uren en regels. Dat maakt voor hen de drempel te hoog om te solliciteren.
Anderzijds zijn er bedrijven die voor hen openstaan en die willen inzetten op diversiteit en inclusie. Maar zij botsen op torenhoge drempels van regels, verplichtingen en administratieve rompslomp om deze mensen aan te nemen. En zo bergen ze hun idee weer op. The Bee Academy slaat hier de brug,” vertelt CEO Fabrice Poppe.

Medewerkers mogen blijvende ondersteuning verwachten. Het kan gaan van flexibele werkoplossingen, ondersteuning op psychologisch vlak of de nodige bijscholingen. “We willen een werkomgeving bieden die wél werkt voor onze mensen,” aldus Poppe.

“We kozen voor The Bee Academy omdat Fabrice en zijn team een grote sociaal- maatschappelijke impact hebben. Zij bieden ondernemers een oplossing voor hun knelpuntvacatures in de IT. Tegelijk activeert The Bee Acacdemy ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werken is zinvol en het geeft mensen een goed gevoel dat zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. The Bee Academy neemt mensen effectief over op de payroll en neemt daarbij ook het risico van de opdrachtgever over. Uit dat alles blijkt de juiste spirit voor een Starter van het Jaar,” zegt Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen.

Afbeelding
unizo starter van het jaar 2023

Oost-Vlaamse starterscijfers in dalende lijn

Afbeelding
fabrice

Na tien jaar groei, lijkt er de voorbije twee jaar sprake van een dalende trend. Dat blijkt uit een analyse die UNIZO voerde op basis van recente cijfers van GraydonCreditSafe. De dalende trend zet zich door in heel Vlaanderen. Specifiek in Oost-Vlaanderen daalt het aantal starters van 15.495 in 2022 naar 15.309 in 2023. Met deze daling van -1,20% doet Oost-Vlaanderen het beter dan het Vlaams gemiddelde, waar de daling -2,06% bedraagt. Het totale aantal starters in Vlaanderen zakte van 70.173 in 2022 naar 68.725 in 2023. Het aantal starters in Oost-Vlaanderen ligt in 2023 wel nog steeds hoger dan het niveau van voor Corona. In absolute aantallen is Oost-Vlaanderen ook de tweede Provincie in Vlaanderen. Qua startersaantallen doet enkel Provincie Antwerpen het beter.

“Na de recordjaren lijkt nu een daling te zijn ingezet. De voorbije periode was er natuurlijk gekenmerkt door onzekerheden. Denk maar aan de explosie van energie, grondstof en loonkosten van begin 2023. Ook voor gevestigde ondernemers is het trouwens niet makkelijk, dat merken we aan het stijgend aantal faillissementen.

Het belang van starters mag niet worden onderschat. Zij zorgen voor innovatie, creatieve ideeën en spelen in op nieuwe maatschappelijke trends. We moeten er dus nauwlettend toezien dat onze startersmotor niet sputtert. Net daarom blijft het belangrijk om ook startend ondernemerschap positief te belichten en zijn initiatieven zoals Starter van het Jaar erg belangrijk. De starters van vandaag zijn de uit de kluiten gewassen werkgevers van morgen en aldus een belangrijke jobmotor. Willen we onze welvaart behouden en uitbreiden dan moeten we deze bedrijven alle kansen geven op een duurzame groei en ontwikkeling," licht Jos Vermeiren toe.